EU-rätt, regulatorisk rådgivning och compliance

EU-rätt, regulatorisk rådgivning och compliance

Kastell anlitas ofta i komplexa EU-rättsliga ärenden där en djup förståelse av det EU-rättsliga regelsystemet är en förutsättning. Kastells advokater har bred erfarenhet från tjänstgöring vid EU-domstolen, Europeiska kommissionen och Regeringskansliet. Kastells advokater har varit ombud i flera mål vid EU-domstolen. 

Kastell kan bl.a. hjälpa till med:

EU-rätt
  • Rådgivning kring EU:s regelverk om t.ex. fri rörlighet för varor och tjänster
  • Klagomål till Kommissionen rörande överträdelser av EU-rätten, 
  • Påverkansarbete gentemot Kommissionen, svenska myndigheter och regeringen i frågor som rör EU-rätten
Regulatorisk rådgivning

Rådgivning och kommunikation med myndigheter i frågor avseende regulatorisk lagstiftning främst sådan som har sin grund i EU-rätt och inom följande branscher:

  • Jordbruk och livsmedel, UTP-lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder
  • Energi
  • Telekom
  • Avfallshantering
  • Spel
Compliance
  • Utforma och implementera efterlevnadsprogram med fokus på de områden som är centrala för just ditt företag
  • Utbildning samt internutredningar vid misstanke om överträdelser
Se även

Verksamhetsområde ”Konkurrensrätt”