Tillbaka

Anton Andersson

Advokat
Offentlig upphandling, Tvistlösning

Anton började på Kastell i maj 2018. Han är specialiserad inom kommersiell tvistelösning och offentlig upphandling. Anton har bred erfarenhet av civilrättsliga domstols- och skiljeprocesser inom flera branscher, bl.a. telekom, försäkring och transport. Anton har särskild erfarenhet av upphandlingsrättsliga ärenden, innefattande såväl domstolsprocesser som biträde i samband med genomförandet av offentliga upphandlingar. Han har företrätt både upphandlande myndigheter och leverantörer i upphandlingsärenden inom bl.a. telekom, kollektivtrafik, transport och entreprenad. Anton håller även i utbildningar inom offentlig upphandling och tvistelösning.

Yrkeserfarenhet
Utbildning
Språk