Tillbaka

Maria Sivertsson

Advokat
Tvistlösning

Maria började på Kastell i april 2011 och är specialiserad på kommersiell tvistelösning och immaterialrätt. Närmast före Kastell slutförde hon notarietjänstgöring vid Helsingborgs tingsrätt.

Maria har många års erfarenhet av att biträda företag vid tvister och skiljeförfaranden, i synnerhet vad gäller tvister rörande revisors- och konsultansvar.

Yrkeserfarenhet
Utbildning
Språk