Anton Johansson

Advokat

Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 61
Mobil: +46 (0)72 223 99 26
Email: anton.johansson@kastelladvokatbyra.se
Språk: Svenska och engelska

Senior Associate, Kastell, 2018 –
Senior Associate, Hannes Snellman, 2017 – 2018
Associate, Hannes Snellman, 2013 – 2017
Trainee, Hannes Snellman, 2012

Anton började på Kastell i maj 2018. Han är specialiserad inom kommersiell tvistelösning och offentlig upphandling. Anton har bred erfarenhet av civilrättsliga domstols- och skiljeprocesser inom flera branscher, bl.a. telekom och transport. Anton har särskild erfarenhet av upphandlingsrättsliga ärenden, innefattande såväl domstolsprocesser som biträde i samband med genomförandet av offentliga upphandlingar. Han har företrätt både upphandlande myndigheter och leverantörer i upphandlingsärenden inom bl.a. telekom, kollektivtrafik, transport och entreprenad.