Carl Norén

Advokat, Delägare

Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 46
Mobil: +46 (0)72 525 17 17
Email: carl.noren@kastelladvokatbyra.se
Språk: Svenska och engelska

Delägare, Kastell, 2015 –
Senior Associate, Kastell, 2012 – 2015
Biträdande jurist, Eversheds Södermark Advokatbyrå, 2010 – 2012
Biträdande jurist, A1 Advokater, 2010
Biträdande jurist, Advokatfirman Södermark, 2007 – 2009
Hovrättsfiskal, Svea hovrätt, 2006 – 2007
Notarie, Stockholms tingsrätt, 2004 – 2006

Carl började på Kastell i april 2012. Innan dess har Carl arbetat på andra advokat-byråer med inriktning på processrätt och offentlig upphandling. Han har varit ombud i kommersiella domstols- och skiljeprocesser för såväl svenska som utländska klienter verksamma inom en rad olika områden. Carl har många års erfarenhet av att hjälpa både upphandlande myndigheter och leverantörer med rådgivning inom offentlig upphandling. 

Han har varit ombud i mål om överprövning som berört flera olika branscher, framförallt i upphandlingar av IT- och kontorsutrustning, bemanningstjänster, läkemedel samt inom transportsektorn.