Christina Mailund

Advokat, Delägare

Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 49
Mobil: +46 (0)70 353 37 76
Email: christina.mailund@kastelladvokatbyra.se
Språk: Svenska och engelska

Delägare, Kastell, 2017 – 
Senior Associate, Kastell 2013 – 2017
Biträdande jurist, Linklaters Advokatbyrå, 2002 – 2013
Avdelningsjurist och konkurrenssakkunnig, Konkurrensverket, 1994 – 2002
Tingsnotarie, Uppsala och Stockholms tingsrätt, 1990 – 1994

Christina har drygt 25 års erfarenhet av att arbeta med konkurrensrätt och är sedan 2010 rankad i Chambers Europe. Hon lämnar rådgivning i alla typer av konkurrensrättsliga ärenden samt i statsstödsfrågor.