Henrik Bielenstein

Advokat, Delägare

Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 43
Mobil: +46 (0)70 608 22 58
Email: henrik.bielenstein@kastelladvokatbyra.se
Språk: Svenska och engelska

Delägare, Advokat (medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 1984)
Delägare, Bird & Bird, 2007 – 2011
Delägare, Linklaters Advokatbyrå, 2001 – 2007
Delägare, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1988 – 2001
Biträdande jurist, Advokatfirman Lagerlöf, 1981 – 1988
Notarie, Stockholms tingsrätt, 1979 – 1981
Lärare och föredragshållare i civilrätt, Stockholms universitet, 1975 – 1994
Assistent till professor Jan Hellner, Stockholms universitet, 1973 – 1979

Henrik började som delägare på Kastell Advokatbyrå den 1 februari 2011. Han är en av Sveriges mest erfarna och ledande tvistemålsadvokater och har över 30 års erfarenhet av att biträda företag vid olika typer av tvister och skiljeförfaranden. Henrik har varit ombud i HD i 17 tvistemål. Han har även särskild kompetens inom kontraktuellt och utomkontraktuellt skadestånd, konsultansvar samt försäkringsrätt. Under sin tid på Linklaters var Henrik ansvarig för processgruppen.

Rapporterade HD-fall och exempel på större uppdrag inom specialistområdena

 • NJA 1987 s. 621 – processuell fråga
 • NJA 1992 s. 782 – försäkringsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt (konsultansvar)
 • NJA 1994 s. 366 – ersättningsfråga enligt vattenlagen
 • NJA 1997 s. 454 – skuldebrevsrätt
 • NJA 1998 s. 390 – transporträtt, avtalsrätt, skadeståndsrätt
 • NJA 1999 s. 812 – frågor rörande lagen om redovisningsmedel, återvinning och separationsrätt
 • NJA 2001 s. 511 samt
 • NJA 2001 not. A s. 2 – domstolsprövningsfråga
 • NJA 2001 s. 486 – försäkringsrätt – preskriptionsfråga
 • NJA 2001 s. 878 – skadeståndsrätt – konsultansvar mot annan än uppdragsgivaren
 • NJA 2003 s. 445 – processuell fråga
 • NJA 2005 s. 924 – upphovsrättslig fråga
 • NJA 2007 s. 17 – försäkringsfråga
 • NJA 2007 s. 599 – frågor rörande lagen om redovisningsmedel
 • NJA 2012 s. 628 – ersättningsfråga vid edition
 • NJA 2013 s. 31 – domstolsprövningsfråga
 • NJA 2016 s. 737 – försäkringsfråga/processuell fråga
 • MD 2013:5 – missbruk av dominerande ställning (marginalklämning)
 • Ombud för Vägverket i ”asfaltskartellen” vid Stockholms tingsrätt och MD
 • Ombud för ledande mediaföretag i ärenden och mål om påstått missbruk av dominerande ställning och om påstått konkurrensbegränsande samarbete.
 • Ombud i ett antal ”revisorsmål” bl.a. Troms Kraft ./. Grant Thornton m.fl.

 

Yrkeserfarenhet

2011 – Delägare, Kastell

2007 – 2011 Delägare, Bird & Bird

2001 – 2007 Delägare, Linklaters

1988 – 2001 Delägare, Lagerlöf & Leman

1981 – 1988 Biträdande jurist, Lagerlöf

1979 – 1981 Notarie, Stockholms tingsrätt

1975 – 1994 Lärare och föredragshållare i civilrätt, Stockholms universitet

1973 – 1979 Assistent till professor Jan Hellner, Stockholms universitet

 

Utbildning

Stockholms universitet,Jur kand (LL.M.), 1979

Stockholms universitet, Jur pol mag, 1979

Stockholms universitet, Fil kand, 1975

 

Språk

Svenska och engelska

Ett urval av publikationer inom specialistområdena

”Den långsamma rättskipningens orsaker och skadeverkningar i dispositiva tvistemål”, JT nr 4 2000

”Kan man styrka en icke åberopad omständighet? eller Får man ställa vilka frågor som man vill till ett vittne?”, JT nr 2 2007-08

”Den tjänstvillige kipphyvlaren, NJA 1951 s. 783”, Rättsfall att minnas 1997

”Argus Svenssons söndagsmiddag (eller rätten till egen nota m m)”, Maträtt, lätt seriösa betraktelser över mat och rätt 1994