Magnus Eriksson

Advokat, Delägare

Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 62
Mobil: +46 (0)70 228 48 14
Email: magnus.eriksson@kastelladvokatbyra.se
Språk: Svenska och engelska

Delägare, Kastell, 2014 –
Delägare, Hannes Snellman, 2009 – 2014
Biträdande jurist, Linklaters, 2001 – 2009
Rättssakkunnig, Justitiedepartementet, 1999 – 2001
Hovrättsassessor, Svea hovrätt, 1998 – 1999
Tingsfiskal, Stockholms tingsrätt, 1997 – 1998
Fiskalaspirant, Svea hovrätt, 1996 – 1997
Tingsnotarie, Kristianstads tingsrätt, 1994 – 1996

Magnus har sedan han övergick till advokatbanan år 2001 arbetat uteslutande med skiljetvister och domstolsprocesser. Han har agerat ombud i ett stort antal såväl svenska som internationella tvister hänförliga till flera olika rättsområden. Förutom civil- och bolagsrättsliga ärenden har han särskild erfarenhet av konkurrensrättsliga och immaterialrättsliga tvister samt av tvister med anknytning till reglerade marknader.

Magnus är ofta anlitad som skiljeman och är återkommande högt rankad inom området för tvistelösning. Innan han gick över till advokatbanan arbetade Magnus som domare vid Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt samt som rättssakkunnig vid justitiedepartementet.