Malin Persson

Advokat

Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 64
Mobil: +46 (0)70 356 62 70
Email: malin.persson@kastelladvokatbyra.se
Språk: Svenska, engelska och franska

Senior Associate, Kastell, 2016 –
Rättssekreterare (Référendaire), Generaladvokaten Nils Wahls kabinett, EU-domstolen, Luxemburg, 2016
Departementssekreterare, Utrikesdepartementet – Enheten för främjande och EU:s inre marknad, 2014 – 2016
Counsel, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, 2014
Praktikant/juristassistent, Generaladvokaten Nils Wahls kabinett, EU-domstolen, Luxemburg, 2013 – 2014
Biträdande jurist, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, 2005 – 2013
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2006 – 2009

Malin började på Kastell den 1 november 2016. Malin kommer närmast från en tjänst som rättssekreterare vid EU-domstolen, där hon arbetat i generaladvokat Nils Wahls kabinett. Dessförinnan arbetade Malin på Gernandt & Danielsson med specialisering inom EU- och konkurrensrätt och som rådgivare i inre marknadsfrågor på Utrikesdepartementet. Malin har mångårig erfarenhet av tvister och andra ärenden rörande EU- och konkurrensrättsliga frågor.