Maria Sivertsson

Advokat

Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 44
Mobil: +46 (0)73 054 34 54
Email: maria.sivertsson@kastelladvokatbyra.se
Språk: Svenska och engelska

Senior Associate, Kastell, 2011 –
Notarie, Helsingborgs tingsrätt, 2009 – 2011
Uppsatspraktikant, Advokatfirman Fylgia, 2006
Vikarie, Patent- och registreringsverket, 2005

Maria började på Kastell i april 2011 och är specialiserad på kommersiell tvistelösning och immaterialrätt. Närmast före Kastell slutförde hon notarietjänstgöring vid Helsingborgs tingsrätt.

Maria har många års erfarenhet av att biträda företag vid tvister och skiljeförfaranden, i synnerhet vad gäller tvister rörande revisors- och konsultansvar.