Katarina Mild

Advokat, Delägare

Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 55
Mobil: +46 (0)70 856 16 14
Email: katarina.mild@kastelladvokatbyra.se
Språk: Svenska och engelska

Delägare, Kastell, 2020 –
Chefsjurist, Tengbomgruppen AB, 2018 – 2020
Senior Bolagsjurist, If Skadeförsäkring AB (publ), 2016 – 2018
Delägare, Frank, 2015 – 2016
Managing Associate, Hannes Snellman, 2014 – 2015
Senior Associate, Hannes Snellman, 2009 – 2014
Associate, Linkaters, 2005 – 2009
Legal Counsel (secondment), Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut, 2006
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2004 – 2005
Trainee, Linklaters, 2003 – 2004

Katarina har en bakgrund som specialist inom tvistelösning. Hon har primärt anlitats som ombud inom skiljetvister och domstolsprocesser. Hennes erfarenhet innefattar såväl svenska som internationella tvister hänförliga till många olika rättsområden och branscher som exempelvis försäkring, entreprenad, telekom, energi och läkemedel. Efter några år som bolagsjurist har hon även skaffat sig branschspecifik specialistkompetens avseende kommersiella avtal inom branscherna försäkring- och återförsäkring samt arkitekt- och tekniska konsulter samt avseende rättsområdet professionsansvar.