Tillbaka

Alrik Runesson

Advokat
Tvistlösning

Alrik började på Kastell i maj 2022 och är specialiserad inom kommersiell tvistlösning. Han arbetar både med domstolsprocesser och skiljeförfaranden med särskilt fokus på avtals- och skadeståndstvister. Alrik har många års erfarenhet från advokatbyrå. Han har även hunnit med att sitta ting vid Attunda tingsrätt.

Yrkeserfarenhet
Utbildning
Språk