Konkurrensrätt

Kastells advokater har tillsammans mer än 100 års erfarenhet av alla typer av frågor inom konkurrensrätten, inklusive statligt stöd. Kastell är högt rankad av olika internationella rankningsinstitut både på individ- och byrånivå. Kastells advokater har varit ombud i flera av de största konkurrensrättsliga processerna i Sverige och företräder regelmässigt klienter inför såväl svenska myndigheter som Europeiska kommissionen. 

Läs mer

Tvistlösning

Kastell arbetar med alla former av tvistlösningsärenden. Främst agerar vi ombud i skiljeförfaranden, såväl svenska som internationella, och i domstolsprocesser. Inte sällan är vi inblandade i högprofilerade mål – Kastells advokater har t.ex. agerat som ombud i Högsta domstolen vid ett trettiotal tillfällen. Flera av Kastells advokater är också ofta anlitade som skiljemän.

Läs mer

Offentlig upphandling

Kastells team för offentlig upphandling ger juridisk rådgivning i alla frågor inom detta område. Vår rådgivning är rak och enkel och bygger på att klientens affärsnytta alltid sätts i första rummet. Vår mångåriga erfarenhet av upphandlingsrelaterade ärenden gör att vi kan hantera frågeställningar och korta tidsfrister effektivt och på bästa sätt.

Läs mer

EU-rätt, regulatorisk rådgivning och compliance

Kastell anlitas ofta i komplexa EU-rättsliga ärenden där en djup förståelse av det EU-rättsliga regelsystemet är en förutsättning. Kastells advokater har bred erfarenhet från tjänstgöring vid EU-domstolen, Europeiska kommissionen och Regeringskansliet. Kastells advokater har varit ombud i flera mål vid EU-domstolen.

Läs mer
BYRÅN

Kastell är en nischbyrå i ordets rätta bemärkelse.

Läs mer om oss
medarbetare

Inom varje kärnområde har vi samlat några av Sveriges främsta experter.

Se medarbetare