Tillbaka

Johan Holmquist

Senior Associate
EU- och konkurrensrätt, Regulatorisk rådgivning och compliance

Johan är specialiserad inom konkurrensrätt. Johan arbetade tidigare på Konkurrensverket där han hade ett övergripande funktionsansvar för tillsynen av offentliga aktörer och de särskilda reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Johan, som även har erfarenhet som advokat på en annan advokatbyrå, är domarutbildad och har bland annat tjänstgjort som hovrättsassessor i Patent- och marknadsöverdomstolen.

 

 

 

Yrkeserfarenhet
Utbildning
Språk