december 2022

Årets sista expertkommentar för Blendow Lexnova

Kostnadsfördelning är en ständigt aktuell fråga i kommersiella tvister. Kastells Katarina Mild redogör i årets sista expertkommentar i Processrätt för Blendow Lexnova för hur domstolar och skiljenämnder fördelar kostnaderna i den praktiskt vanliga situationen att ingen av parterna når full framgång med sin talan. Ni hittar kommentaren här.