april 2024

Carl Norén och Olof Larsberger ombud för Svensk dos AB i skadeståndsmål i mångmiljonklassen pga. otillåten direktupphandling

Carl Norén och Olof Larsberger har företrätt Svensk dos AB mot Region Uppsala och sex andra regioner i mål om skadestånd pga. brott mot upphandlingsreglerna. Tidigare i mars kom domen från Uppsala tingsrätt: 10 miljoner i skadestånd, vilket lär vara det högsta som dömts ut i Sverige pga. otillåten direktupphandling. Carl Norén och Olof Larsberger har kommenterat domen i Upphandling24, se artikeln här.