maj 2024

Kastell förstärker inom EU- och konkurrensrätt

Johan Holmquist har anslutit till Kastell som senior associate. Johan kommer närmast från Konkurrensverket där han haft ett övergripande funktionsansvar för tillsynen av offentliga aktörer och de särskilda reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Johan, som även har erfarenhet som advokat på en annan större advokatbyrå, är domarutbildad och har bland annat tjänstgjort som hovrättsassessor i Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt och som tingsfiskal vid Nyköpings tingsrätt. Johan har, utöver sin juristexamen från Stockholms universitet, en magisterexamen (LL.M) i konkurrensrätt från New York University där han också tjänstgjort som forskningsassistent.

– Vi är mycket glada och ser fram emot att Johan Holmquist börjar hos oss, säger Erik Söderlind, en av grundarna till Kastell. Johans expertkunskaper i kombination med hans erfarenheter från Konkurrensverket, domstolarna och advokatbyrå kommer väl till pass på Kastell.

Om Kastell

Kastell är en väletablerad nischbyrå som fokuserar på och har spetskompetens inom tvistlösning, EU- och konkurrensrätt, offentlig upphandling samt regulatorisk rådgivning och compliance. Läs mer på https://kastelladvokatbyra.se/.