mars 2024

Kastell förstärker inom offentlig upphandling

Eugenia Arksand ansluter till Kastell i rollen som Associate. Eugenia kommer närmast från Adda AffärsConcept AB där hon arbetat brett inom offentlig upphandling. Hon har bl.a. varit ombud i överprövningsprocesser och rådgivare i olika typer av upphandlingsprojekt. Eugenia är även författare till upphandlingsrelaterade artiklar, publicerade i bl.a. Upphandlingsrättslig Tidskrift, och har också deltagit som talare på Upphandlingskonferensen 2023.

– Det är mycket roligt att hälsa Eugenia Arksand välkommen till Kastell, säger Olof Larsberger, ansvarig delägare i Kastells verksamhetsgrupp för offentlig upphandling. Eugenia har på kort tid inte enbart skaffat sig bred erfarenhet av offentlig upphandling utan också hunnit utmärka sig som artikelförfattare och konferenstalare.

Om Kastell

Kastell är en väletablerad nischbyrå med spetskompetens inom tvistlösning, EU- och konkurrensrätt, offentlig upphandling samt regulatorisk rådgivning och compliance. Läs mer på https://kastelladvokatbyra.se/.