februari 2023

Kastell utnämner EU- och konkurrensrättsexperten Malin Persson till delägare

Kastell har nöjet att meddela att EU- och konkurrensrättsexperten Malin Persson fr.o.m. den 1 januari 2023 har inträtt som delägare vid byrån.

Malin har gedigen erfarenhet av all slags EU- och konkurrensrättslig rådgivning med särskilt fokus på regulatorisk rådgivning kring lagstiftning som har EU-rättslig grund samt frågor om regelefterlevnad (compliance). Malin företräder regelbundet byråns klienter inför såväl svenska domstolar (allmän domstol och förvaltningsdomstol) samt EU-domstolen.

Malin har arbetat på Kastell i drygt sex år och arbetade dessförinnan på EU-domstolen (Generaladvokaten Nils Wahls kabinett) samt på Utrikesdepartementet. Före det var hon verksam på annan affärsjuridisk byrå.

Carl Norén (Managing Partner): Vi är stolta och glada över att välkomna Malin till byråns delägarkrets. Det händer mycket inom EU-rätten med ny lagstiftning inom flera områden som berör våra klienter. Exempelvis har vi under de senaste åren fått en ny visselblåsarlag och en ny lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder. Dessutom väntar vi i år nya regler om granskning av utländska direktinvesteringar. Med ökad regelbörda för företagen ökar också efterfrågan på rådgivning inom compliance. Malin är en skicklig och engagerad advokat som kommer att fortsätta att utveckla och förstärka byråns erbjudande inom framförallt EU-rätt, regulatorisk rådgivning och compliance, men även inom konkurrensrätten och statsstödsrätten. Genom sin processerfarenhet bidrar hon också med stort värde till Kastells tvistlösningsverksamhet.

Malin Persson: Jag är glad och stolt över att ha valts in i delägarkretsen på Kastell som är en organisation som jag hyser stor respekt för. Både för byråns skickliga medarbetare men också för den värdegrund som Kastell står för. Jag ser fram emot att vara med och utveckla Kastells erbjudanden inom EU-rätt, regulatorisk rådgivning och compliance och även att få vara del av och bidra till byråns expertis inom konkurrensrätten och särskilt statsstödsrätten som ligger mig varmt om hjärtat.