mars 2024

Kastells jurister avancerar i Chambers Europe Guide 2024

Nio individuella rankings Chambers & Partners’ Europe Guide – fantastiska nyheter för vår nischbyrå! Erik Söderlind (band 1), Johan Karlsson (JK) (band 1) & Pamela Hansson (band 2) är rankade i kategorin Konkurrensrätt/EU-rätt. Magnus Eriksson (band 2), Henrik Bielenstein (band 3) och Katarina Mild (Up and Coming) är rankade i kategorin Tvistlösning. Magnus Eriksson är också rankad i kategorin ”Most in Demand Arbitrators” (band 2). Därutöver är Carl Norén (band 3) och Olof Larsberger (band 3) rankade i kategorin Offentlig upphandling. Som tidigare är Kastell Advokatbyrå rankat inom alla sina huvudsakliga verksamhetsområden, dvs. Konkurrensrätt/EU-rätt (Band 2, rankat sedan 14 år), Tvistlösning (Band 3, rankat sedan 10 år) och Offentlig upphandling (Band 2, rankat sedan 9 år). Vi är tacksamma för våra klienters uppskattande omdömen! Läs mer här.