juni 2022

Magnus Eriksson inkluderad på ”Legal 500 Arbitration Powerlist: Nordics”

Kastell’s Magnus Eriksson har inkluderats på ”Legal 500 Arbitration Powerlist: Nordics 2022”. Listan, som bygger på omfattande utredning utförd av Legal 500, framhåller ledande skiljedomare som är verksamma i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Hela listan finns att ta del av här.