Tillbaka

Erik Söderlind

Advokat, Delägare
EU- och konkurrensrätt, Regulatorisk rådgivning och compliance
"A client singles out his ‘enormous competence in competition law,’ saying: ‘He understands what we’re doing and about our business.’"
- Chambers 2020
Kontakt

Erik är en av Kastells grundare och leder Kastells konkurrensrättsgrupp. Erik har över 25 års erfarenhet inom sitt specialistområde, först som företrädare för det allmänna och nu sedan drygt 20 år som ombud och rådgivare till företag. I huvudsak arbetar Erik med rådgivning och biträde inom konkurrensrätten (inklusive EU-rätt). Han hjälper företag med alla typer av konkurrensrättsliga frågor.

Under sitt arbete inom området har Erik företrätt företag i stort antal betydande konkurrensrättsärenden inför myndigheter och domstolar såväl nationellt som internationellt. Utöver sin gedigna erfarenhet på konkurrensrättsområdet har han också givit råd och agerat som ombud i ett stort antal regulatoriska tvister med EU-rättslig anknytning inom främst telekom, läkemedel och energi.

Yrkeserfarenhet
Utbildning
Språk