Tillbaka

Eugenia Arksand

Biträdande jurist
Offentlig upphandling

Eugenia anslöt till Kastell i mars 2024 och är specialiserad inom offentlig upphandling. Hon arbetar framför allt med upphandlingsrättsliga processer och annan juridisk rådgivning i samband med upphandlingar.

Eugenia har erfarenhet av rådgivning inom upphandlingsrättens olika områden. Hon har bl.a. agerat ombud i överprövningsprocesser och biträtt i upphandlingsförfaranden, inklusive framtagning och granskning av upphandlingsdokument, kontraktsvillkor, sekretesshantering etc.

Eugenia har publicerat artiklar i bland annat Upphandlingsrättslig tidskrift, UrT 2023 s. 28 ”Skada vid överprövning”, och har varit talare och paneldeltagare på Upphandlingskonferensen avseende skadestånd och rättsmedel inom offentlig upphandling.

Yrkeserfarenhet
Utbildning
Språk