Tillbaka

Henrik Bielenstein

Advokat, Delägare
Tvistlösning
"Quickly acquires a detailed and profound knowledge of the industry involved ... and applies the legislation in the best manner"
- Chambers and Partners
Kontakt

Henrik började som delägare på Kastell Advokatbyrå den 1 februari 2011. Han är en av Sveriges mest erfarna och ledande tvistemålsadvokater och har över 30 års erfarenhet av att biträda företag vid olika typer av tvister och skiljeförfaranden. Henrik har varit ombud i HD i 17 tvistemål. Han har även särskild kompetens inom kontraktuellt och utomkontraktuellt skadestånd, konsultansvar samt försäkringsrätt. Under sin tid på Linklaters var Henrik ansvarig för processgruppen.

Yrkeserfarenhet
Utbildning
Språk
Exempel på uppdrag
Publikationer