Tillbaka

Johan Karlsson

Advokat, Delägare
EU- och konkurrensrätt, Regulatorisk rådgivning och compliance
“Johan Karlsson is a very skilled lawyer with outstanding knowledge in competition law. Johan Karlsson is revered as a market-leading antitrust practitioner adept at handling behavioural investigations before the SCA, as well as the EC. He also has impressive experience in merger control mandates and state aid matters.”
- Chambers and Partners 2023
Kontakt

Johan Karlsson är en av Sveriges mest välrenommerade experter inom konkurrensrätt och sedan många år rankad som en av de allra bästa inom området. Johan har omfattande erfarenhet även inom näraliggande områden såsom statsstöd, offentlig upphandling och idrottsjuridik. Han företräder stora och små bolag och organisationer såväl i ärenden hos Konkurrensverket, Europeiska kommissionen och EFTA:s övervakningsmyndighet och andra myndigheter som i processer inför domstolar, inklusive EU-domstolarna, samt skiljenämnder. Johan är en av Konkurrensverkets rådgivare i International Competition Network (ICN) och har fungerat som expert i utredningen om en Utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49). Johan är aktiv i flera svenska och internationella forum och nätverk och har publicerat flera artiklar i ledande tidskrifter och andra publikationer. Han är upphovsman och författare till standardverket Konkurrensrätt – en handbok (6:e uppl., 2022) och till lagkommentaren Konkurrensskadelagen – en kommentar (2023). Johan är också en rättslig ledamot av Riksidrottsnämnden (RIN), idrottens högsta domstol.

Yrkeserfarenhet
Utbildning
Språk