Tillbaka

Johan Karlsson

Advokat, Delägare
EU-rätt etc., Konkurrensrätt
“Johan Karlsson is a very skilled lawyer with outstanding knowledge in competition law. Johan Karlsson is revered as a market-leading antitrust practitioner adept at handling behavioural investigations before the SCA, as well as the EC. He also has impressive experience in merger control mandates and state aid matters.”
- Chambers and Partners 2023
Kontakt

Johan Karlsson är en av Sveriges mest välrenommerade experter inom konkurrensrätt och är sedan många år rankad som en av de allra bästa inom området. Johan har närmare trettio års praktisk erfarenhet inom hela det konkurrensrättsliga fältet. Han biträder stora och små bolag och organisationer i alla typer av konkurrensrättsliga ärenden hos Konkurrensverket, Europeiska kommissionen och andra myndigheter samt inför skiljenämnder och domstolar, inklusive EU-domstolarna.

Johan har gedigen erfarenhet även inom näraliggande områden såsom statsstöd, offentlig upphandling och allmän regelefterlevnad (compliance), men också inom idrottsjuridik. Johan Karlsson är upphovsman och författare till standardverket ”Konkurrensrätt – en handbok” (6:e uppl., 2022) och till ”Konkurrensskadelagen – en kommentar” (2023). Han har även publicerat ett antal artiklar i ledande tidskrifter och andra publikationer.

Johan anlitas regelbundet som talare på konferenser och seminarier och är aktiv i ett antal forum och nätverk inom konkurrensrätten, både i Sverige och internationellt. Han har under flera år fungerat som en av Konkurrensverkets rådgivare i International Competition Network (ICN) och som expert i utredningen om en Utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49). Johan Karlsson är också ledamot av Riksidrottsnämnden (RIN).

Yrkeserfarenhet
Utbildning
Språk