Tillbaka

Katarina Mild

Advokat, Delägare
Tvistlösning

Katarina är specialiserad inom tvistlösning. Hon har mer än 12 års erfarenhet av uppdrag som ombud inför svenska och internationella skiljenämnder samt svenska domstolar. Hon har företrätt klienter i kommersiella tvister hänförliga till flera olika områden och branscher som exempelvis försäkring, telekom, energi, entreprenad, läkemedel, finansiell sektor samt tvister avseende M&A, skadestånd och professionsansvar. Utöver Katarinas erfarenhet som ombud har hon flera års erfarenhet av arbete som senior bolagsjurist. Det har gett henne branschspecifik specialistkompetens avseende rådgivning och förhandling av ett brett spektrum av kommersiella avtal inom försäkrings- och återförsäkringsbranschen samt arkitekt- och ingenjörsbranschen. Katarina åtar sig uppdrag som skiljedomare.

Yrkeserfarenhet
Utbildning
Språk