Tillbaka

Katarina Mild

Advokat, Delägare
Tvistlösning

Katarina har specialiserat sig inom kommersiell tvistlösning sedan 2003. Katarina har inte bara arbetat på flera framstående advokatbyråer, utan har även spenderat flera år som senior bolagsjurist på ett ledande skadeförsäkringsbolag i Norden och på ett av Sveriges största arkitektföretag.

Katarina bistår klienter i alla faser av en tvist. Hon har omfattande erfarenhet av uppdrag som ombud inför svenska och internationella skiljenämnder (både ad hoc och enligt flera institutionella regel­verk) samt svenska domstolar.

Katarina anlitas även som skiljedomare. Under 2022 fullgjorde hon skiljedomarutbildningen, arrangerad av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) och Swedish Arbitration Association (SAA).

Hon har erfarenhet av tvister inom en rad områden inom många olika branscher, däribland försäkring, energi, telekom, entreprenad, tekniska konsulter, läkemedel, finansiell sektor, samt tvister rörande ett brett spektrum av kommersiella avtal, internatio­nella köp, M&A, bolagsrätt, skadestånd och professionsansvar.

Katarina har även branschspecifik specialist­kompetens avseende rådgivning och förhandling av kommersiella avtal inom försäkring och återförsäk­ring samt arkitekt- och ingenjörsbranschen.

Yrkeserfarenhet
Utbildning
Språk