Tillbaka

Magnus Eriksson

Advokat, Delägare
Tvistlösning
"Magnus Eriksson sits among the elite litigators at the Swedish Bar. He is highly respected by peers – one of whom notes, ‘He is absolutely phenomenal.’"
- Who’s Who 2020
Kontakt

Magnus har mer än 20 års erfarenhet av att agera ombud i kommersiella domstolsprocesser och skiljetvister. Han arbetar främst med generella civil- och bolagsrättsliga ärenden men är också återkommande anlitad i bl.a. konkurrensrättsliga och immaterialrättsliga tvister. Han har varit involverad i ett tiotal NJA-refererade avgöranden från Högsta domstolen.

Magnus är ofta anlitad som skiljeman och är återkommande högt rankad inom området för tvistlösning. Innan han gick över till advokatbanan arbetade Magnus som domare vid Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt samt som rättssakkunnig vid justitiedepartementet.

Yrkeserfarenhet
Utbildning
Språk