Tillbaka

Olof Larsberger

Advokat, Delägare
Offentlig upphandling, Tvistlösning
"Larsberger is a “tough litigator” who enjoys a stellar reputation for his top-notch work on domestic public procurement disputes."
Who’s Who Legal 2021
Kontakt

Olof började på Kastell i mars 2016. Olof är specialiserad inom kommersiell tvistlösning och offentlig upphandling. Han har mångårig erfarenhet av domstolsprocesser och såväl inhemska som internationella skiljeförfaranden inom en mängd olika branscher, såsom telekom, energi och transport.

Olof är en av Sveriges ledande processadvokater inom offentlig upphandling och har varit ombud i stort antal överprövningsmål och upphandlingsrelaterade skadestånds- och avtalstvister. Han har också särskild erfarenhet av konkurrensrättsliga mål och har bl.a. agerat ombud i såväl mål om konkurrensskadeavgift som konkurrensrättsliga skadeståndsmål.

Olof åtar sig även uppdrag som skiljedomare och fullgjorde under år 2019 skiljedomarutbildningen, arrangerad av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) och Swedish Arbitration Association (SAA).

Olof rekommenderas återkommande inom såväl tvistlösning som offentlig upphandling av välrenommerade rankinginstitut såsom Chambers Europe, Who’s Who Legal och Legal500.

Yrkeserfarenhet
Utbildning
Språk