Tillbaka

Saara Ludvigsen

Advokat
Tvistlösning
"Associate Saara Ludvigsen is a strong adviser."
Public Procurement, Legal 500 2020
Kontakt

Saara är specialiserad inom kommersiell tvistlösning. Hon företräder klienter i såväl inhemska som internationella processer i allmän domstol och i skiljeförfaranden, och bistår i samtliga skeden inför och under tvister. Saara bistår i stor utsträckning klienter i frågor rörande kommersiella avtal och därmed sammanhängande tvister.

 

Saara har också erfarenhet inom offentlig upphandling. Hon har haft uppdrag som ombud i upphandlingsrelaterade processer i både förvaltningsdomstol och allmän domstol och som projektledare vid genomförandet av offentliga upphandlingar, och har lett omfattande kommersiella avtalsprojekt.

 

Saara har tidigare arbetat som tingsnotarie och som bolagsjurist, och har särskild erfarenhet av rådgivning och avtalsförhandling inom transport- och kollektivtrafikbranschen.

 

Yrkeserfarenhet
Utbildning
Språk