maj 2023

Ny expertkommentar i processrätt för Blendow Lexnova

Högsta domstolen har i ett färskt prejudikat klargjort att skiljeavtal i ramavtal kan omfatta tvister om senare träffade avropsavtal. Kastells Katarina Mild förklarar i en ny expertkommentar för Blendow Lexnova varför det funnits behov av ett sådant klargörande, kommenterar avgörandet och ger sin syn på dess praktiska betydelse. Ni hittar kommentaren här.