december 2022

Nya regler om granskning av utländska direktinvesteringar

Nya regler om granskning av utländska direktinvesteringar är att vänta under år 2023. Kastells Malin Persson redogör i det nya numret av Compliance Nytt för förslaget som bereds i Regeringskansliet. Ni hittar artikeln här.

Hela tidningen finns att läsa på https://compliancetoday.se/