januari 2023

Olof Larsberger en av författarna i Stockholm Arbitration Yearbook 2022

Olof Larsberger har bidragit med en av artiklarna i 2022 års upplaga av Stockholm Arbitration Yearbook, ”Arbitration and Public Procurement – A Match?”. Som titeln antyder behandlar artikeln möjligheten att använda skiljeförfarande som tvistlösningsmekanism i olika typer av upphandlingsrelaterade tvister.

Ytterligare information om Stockholm Arbitration Yearbook 2022 finns här.