maj 2022

Pamela Hansson på ICN 2022 i Berlin

International Competition Network (ICN) höll i år sin årliga konferens i Berlin. Kastells Pamela Hansson deltog i en paneldiskussion på temat ”How to fight and prove bid rigging in public procurement”, tillsammans med företrädare från bl.a. den spanska och mexikanska konkurrensmyndigheten. ICN är en sammanslutning av över 120 konkurrensmyndigheter från hela världen och de externa rådgivare konkurrensmyndigheterna utsett (s.k. Non-Governmental Advisors). Pamela är extern rådgivare till Konkurrensverket för myndighetens deltagande i ICN.