Kastell tillhandahåller rådgivning och biträde inom alla delar av konkurrensrätten och EU-rätten, inklusive statligt stöd. Kastells advokater har mångårig erfarenhet av att företräda klienter i ärenden inför såväl konkurrensrättsmyndigheter som inför domstolar, exempelvis Patent- och marknadsdomstolen, Patent- och marknadsöverdomstolen och EU-domstolen. I etablerade rankinginstituts utvärdering av experter inom våra kärnområden rankas Kastell och Kastells jurister återkommande i det ledande skiktet inom konkurrensrätt.

Kastell hanterar alla former av tvister – från nationella domstolsprocesser till internationella skiljeförfaranden. Vår samlade erfarenhet och specialisering spänner över flertalet branscher och rättsområden. Som den fokuserade och seniort bemannade specialistbyrå vi är arbetar vi inte sällan med stora och komplexa tvister där mycket står på spel. Några av oss är ofta anlitade som skiljemän. I etablerade rankinginstituts utvärdering av experter inom våra kärnområden rankas Kastell och Kastells jurister återkommande i det ledande skiktet inom processrätt.

Kastell erbjuder juridisk rådgivning i alla frågor rörande offentlig upphandling. Vi biträder såväl leverantörer som upphandlande myndigheter i överprövningsprocesser. Vi hanterar även andra frågor som uppkommer i samband med offentliga upphandlingar t.ex. avtalsförhandling och tillämpning av upphandlade avtal samt frågor om skadestånd och ogiltighet. Vårt team är genom sin gedigna kunskap och erfarenhet väl förberett för att kunna hantera de krav på snabba svar och korta tidsfrister som ofta råder inom området. I etablerade rankinginstituts utvärdering av experter inom våra kärnområden rankas Kastell och Kastells jurister återkommande i det ledande skiktet inom offentlig upphandling.

Kastell tillhandahåller kvalificerat biträde i alla frågor inom immaterialrätt, innefattande även marknadsrätt och media, såsom t.ex. frågor om påstått intrång i upphovsrätt, kännetecken eller mönster eller angrepp på företagshemligheter, frågor om lagligheten hos marknadsföring samt branschspecifika frågor om branschavtal och branschregler inom mediebranschen, såsom t.ex. avtal och regler för film- och TV-produktion, utgivning av musik, böcker och tidningar samt spelverksamhet. Vi hanterar också frågor om personuppgiftshantering. En stor del av arbetet består av tvistlösning, såväl i domstol och skiljenämnder som inför olika myndigheter. I etablerade rankinginstituts utvärdering av experter inom våra kärnområden rankas Kastell och Kastells jurister återkommande i det ledande skiktet inom immaterialrätt.

Kastell tillhandahåller rådgivning och biträde inom alla delar av konkurrensrätten och EU-rätten, inklusive statligt stöd. Kastells advokater har mångårig erfarenhet av att företräda klient­er i ärenden inför såväl konkurrensrättsmyndigheter som inför domstolar, exempel­vis Patent- och marknadsdomstolen, Patent- och marknadsöverdomstolen och EU-domstolen. I etablerade rankinginstituts utvärdering av experter inom våra kärnområden rankas Kastell och Kastells jurister återkommande i det ledande skiktet inom konkurrensrätt.

Kastell hanterar alla former av tvister – från nationella domstolsprocesser till inter­na­tionella skiljeförfaranden. Vår samlade erfarenhet och specialisering spänner över flertalet branscher och rättsområden. Som den fokuserade och seniort beman­nade specialistbyrå vi är arbetar vi inte sällan med stora och komplexa tvister där mycket står på spel. Några av oss är ofta anlitade som skiljemän. I etablerade rankinginstituts utvärdering av experter inom våra kärnområden rankas Kastell och Kastells jurister återkommande i det ledande skiktet inom processrätt.

Kastell erbjuder juridisk rådgivning i alla frågor rörande offentlig upphandling. Vi biträder såväl leverantörer som upphandlande myndigheter i överprövnings­proces­ser. Vi hanterar även andra frågor som uppkommer i samband med offentliga upp­handlingar t.ex. avtalsförhandling och tillämpning av upphandlade avtal samt frågor om skadestånd och ogiltighet. Vårt team är genom sin gedigna kunskap och erfaren­het väl förberett för att kunna hantera de krav på snabba svar och korta tidsfrister som ofta råder inom området. I etablerade rankinginstituts utvärdering av experter inom våra kärnområden rankas Kastell och Kastells jurister återkommande i det ledande skiktet inom offentlig upphandling.

Kastell tillhandahåller kvalificerat biträde i alla frågor inom immaterialrätt, innefattande även marknadsrätt och media, såsom t.ex. frågor om påstått intrång i upphovsrätt, kännetecken eller mönster eller angrepp på företagshemligheter, frågor om lagligheten hos marknadsföring samt branschspecifika frågor om branschavtal och branschregler inom mediebranschen, såsom t.ex. avtal och regler för film- och TV-produktion, utgivning av musik, böcker och tidningar samt spelverksamhet. Vi hanterar också frågor om personuppgiftshantering. En stor del av arbetet består av tvistlösning, såväl i domstol och skiljenämnder som inför olika myndigheter. I etablerade rankinginstituts utvärdering av experter inom våra kärnområden rankas Kastell och Kastells jurister återkommande i det ledande skiktet inom immaterialrätt.