juni 2023

Kastell förstärker – en av Nordens främsta experter inom EU- och konkurrensrätt ansluter till byrån

Den 1 juni 2023 ansluter Johan Karlsson som delägare i Kastell. Johan kommer närmast från advokatfirman Vinge där han som advokat och delägare varit med att bygga upp en förstklassig EU- och konkurrensrättspraktik, som han också varit ansvarig för under de senaste femton åren. Johan Karlsson är sedan länge rankad som en av de främsta och mest efterfrågade rådgivarna på EU- och konkurrensrättens område.

Johan Karlsson har djupgående kunskaper och närmare trettio års praktisk erfarenhet inom hela det konkurrensrättsliga fältet. Han biträder stora och små bolag och organisationer i alla typer av konkurrensrättsliga ärenden hos Konkurrensverket, Europeiska kommissionen och andra myndigheter samt inför skiljenämnder och domstolar, inklusive EU-domstolarna. Johan har gedigen erfarenhet även inom näraliggande områden såsom statsstöd, offentlig upphandling och allmän regelefterlevnad (compliance), men också inom idrottsjuridik. Johan Karlsson är upphovsman och författare till standardverket ”Konkurrensrätt – en handbok” (6:e uppl., 2022) och till ”Konkurrensskadelagen – en kommentar” (2023). Han har även publicerat ett antal artiklar i ledande tidskrifter och andra publikationer. Johan anlitas regelbundet som talare på konferenser och seminarier och är aktiv i flera svenska och internationella forum och nätverk. Han har under flera år fungerat som en av Konkurrensverkets rådgivare i International Competition Network (ICN) och som expert i utredningen ”En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket” (SOU 2016:49). Johan Karlsson är också ledamot av Riksidrottsnämnden (RIN).

– En både stor och rolig nyhet att kunna förmedla. Med Johan Karlsson som delägare i Kastell förstärker vi vårt erbjudande och vår starka position inom våra kärnområden, säger Erik Söderlind, en av grundarna till Kastell. Johans erfarenhet, kompetens och allmänna klokskap blir en stor tillgång för oss och våra klienter. Med honom i teamet är vi nu fem erfarna delägare på EU- och konkurrensrättens område.     

Johan Karlsson:

– Det är mycket spännande och väldigt inspirerande att få möjlighet att vara med och fortsätta att utveckla Kastell som den främsta nischbyrån inom EU- och konkurrensrätt, tvistlösning och offentlig upphandling. Efter närmare trettio år på samma firma var det dags att göra något nytt. Kastell känns på alla sätt som en perfekt match.

Om Kastell

Kastell är en väletablerad nischbyrå som erbjuder kvalificerad rådgivning inom tvistlösning, EU- och konkurrensrätt samt offentlig upphandling. Läs mer på https://kastelladvokatbyra.se/.