november 2023

Lagen om utländska direktinvesteringar träder i kraft

Den 1 december träder lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (den s.k. FDI-lagen) i kraft. Lagen har blivit frekvent omdiskuterad och omskriven och förväntas få stor påverkan på framför allt transaktioner, med anledning av dess breda omfattning och förbudet att stänga en transaktion innan godkännande erhållits från granskningsmyndigheten.

Kastell har tagit fram en presentation som ger en överblick av de viktigaste punkterna i lagen.