Tillbaka

Malin Persson

Advokat, Delägare
EU-rätt etc., Konkurrensrätt

Malin har mer än 10-års erfarenhet av EU- och konkurrensrättslig rådgivning. Malin arbetar med all slags konkurrensrättslig rådgivning inklusive rådgivning kring statsstöd.

Malin har bred kunskap om EU-rättsliga frågor och har värdefull erfarenhet från arbete vid EU-domstolen, men även från arbete som rådgivare i inre marknadsfrågor på Utrikesdepartementet.

Malin arbetar även med regelefterlevnad och regulatorisk rådgivning inom olika områden (såsom telekom och spel).

Yrkeserfarenhet
Utbildning
Språk