Tillbaka

Malin Persson

Advokat, Delägare
EU- och konkurrensrätt, Regulatorisk rådgivning och compliance

Malin har lång erfarenhet av EU- och konkurrensrättslig rådgivning. Malin arbetar med all slags konkurrensrättslig rådgivning inklusive rådgivning kring statsstöd.

Malin har bred kunskap om EU-rättsliga frågor och har värdefull erfarenhet från arbete vid EU-domstolen, men även från arbete som rådgivare i inre marknadsfrågor på Utrikesdepartementet.

Malin arbetar även med regelefterlevnad och regulatorisk rådgivning inom diverse rätts- och verksamhetsområden, såsom anti-korruption (mutbrott), produktsäkerhet, visselblåsning, FDI och FSR, telekom och spel.

Yrkeserfarenhet
Utbildning
Språk