september 2022

Ny expertkommentar i processrätt för Blendow Lexnova

Det blev inte aktuellt med något prejudikat från Högsta domstolen i frågan om en skiljenämnd kan besluta om virtuell förhandling mot en parts bestridande – hovrättens jakande svar överklagades inte. I en ny expertkommentar för Blendow Lexnova behandlar Kastells Katarina Mild såväl den debatt som förts i frågan som hovrättens lagakraftvunna dom. Kommentaren finns här.