Tillbaka

Carl Norén

Advokat, Delägare
Offentlig upphandling, Tvistlösning
 "There's very little he doesn't know regarding public procurement."
- Chambers 2019
Kontakt

Carl började på Kastell i april 2012. Innan dess har Carl arbetat på andra advokat-byråer med inriktning på processrätt och offentlig upphandling. Han har varit ombud i kommersiella domstols- och skiljeprocesser för såväl svenska som utländska klienter verksamma inom en rad olika områden. Carl har många års erfarenhet av att hjälpa både upphandlande myndigheter och leverantörer med rådgivning inom offentlig upphandling. 

Han har varit ombud i mål om överprövning som berört flera olika branscher, framförallt i upphandlingar av IT- och kontorsutrustning, bemanningstjänster, läkemedel samt inom transportsektorn.

Yrkeserfarenhet
Utbildning
Språk