Regulatorisk rådgivning och compliance

Regulatorisk rådgivning och compliance

Kastells advokater har bred erfarenhet kring rådgivning och kommunikation med myndigheter i frågor kopplade till regulatorisk lagstiftning inklusive frågor som rör produktsäkerhet, utländska direktinvesteringar (FDI) och säkerhetsskydd. Kastell har även stor erfarenhet av att utforma och implementera efterlevnadsprogram.

Kastell kan bl.a. hjälpa till med:

Regulatorisk rådgivning

Rådgivning och kommunikation med myndigheter i frågor avseende regulatorisk lagstiftning främst sådan som har sin grund i EU-rätt och inom följande områden och branscher:

  • Jordbruk och livsmedel, UTP-lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder
  • Energi
  • Telekom
  • Avfallshantering
  • Spel
  • Produktsäkerhet
  • Utländska direktinvesteringar och säkerhetsskydd
Utländska direktinvesteringar (FDI) och säkerhetsskydd

Från och med den 1 december 2023 tillämpas lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (UDI-lagen). Lagen har ett vitt tillämpningsområde och innebär anmälningsplikt för ett stort antal transaktioner. Ansvarig myndighet är Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP). 

Sedan den 1 januari 2021 finns även en skyldighet för företag enligt säkerhetsskyddslagen att samråda med och anmäla till ansvarig myndighet när säkerhetskänslig verksamhet överlåts.

Ansvariga myndigheter under såväl UDI-lagen som säkerhetsskyddslagen har omfattande befogenheter och kan ytterst förbjuda en överlåtelse av säkerhetsskäl.

Kastell hjälper företag och utländska ombud med såväl juridisk och strategisk rådgivning som att upprätta anmälan och ha dialog med ansvariga myndigheter.

Compliance
  • Utforma och implementera efterlevnadsprogram med fokus på de områden som är centrala för just ditt företag
  • Utbildning samt internutredningar vid misstanke om överträdelser
Se även