Tvistlösning

Tvistlösning

Clients praise the firm’s ”understanding of the Swedish system” and highlight the team’s ”practical guidance” and ”in-depth knowledge.” The firm provides ”the right blend of expertise, experience and partner involvement”.
– Chambers and Partners 

Kastell arbetar med alla former av tvistlösningsärenden. Främst agerar vi ombud i skiljeförfaranden, såväl svenska som internationella, och i domstolsprocesser. Inte sällan är vi inblandade i högprofilerade mål – Kastells advokater har t.ex. agerat som ombud i Högsta domstolen vid ett trettiotal tillfällen. Flera av Kastells advokater är också ofta anlitade som skiljemän.

Kastell kan bl.a. hjälpa till med:

Avtalstvister och andra kommersiella tvister

Kastell hanterar tvister rörande så gott som alla avtalstyper. Förutom avtalsrätten står andra centrala rättsområden som köprätt, aktiebolagsrätt och skadeståndsrätt ofta i fokus i våra ärenden. Flera av Kastells advokater är regelbundet anlitade som föreläsare inom dessa områden.

Konsultansvarstvister

Kastell har ett särskilt fokus på tvister kopplade till rådgivares skadeståndsansvar. Kastell har varit ombud i några av de senaste årens största och mest komplexa processer på det området. Vi har företrätt bl.a. revisorer/revisionsfirmor, advokater/advokatfirmor och tekniska konsulter. Likaså hanterar vi återkommande ärenden angående aktiebolagsrättsligt ställföreträdaransvar.

Försäkringsrelaterade tvister

Kastells advokater har omfattande erfarenhet av försäkringsrelaterade tvister rörande bl.a. ansvarsförsäkring, egendoms- och avbrottsförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring samt VD & styrelseansvarsförsäkring.

Konkurrensrätts- och upphandlingsrättsrelaterade tvister

Kastells advokater hanterar alla slags tvister relaterade till byråns övriga fokusområden konkurrensrätt och offentlig upphandling.

Regulatoriska tvister

Kastells advokater är ofta anlitade i tvister med någon form av regulatorisk bakgrund. Vi har särskild erfarenhet av att hantera denna typ av ärenden inom telekom-, energi-, läkemedels- och finansbranschen.

Immaterialrättsliga tvister

Kastells advokater har stor erfarenhet av olika slags immaterialrättsliga tvister. Vi bistår också regelbundet i tvister rörande licensavtal och IT-leveranser.