EU- och konkurrensrätt

EU- och konkurrensrätt

”They’ve clearly got a lot of experience on all kinds of competition law issues, always responding on or before deadlines and often giving you a little extra.”
– Chambers and Partners

Kastells advokater har tillsammans mer än 100 års erfarenhet av alla typer av frågor inom konkurrensrätten, inklusive statligt stöd. Kastell är högt rankad av olika internationella rankningsinstitut både på individ- och byrånivå. Kastells advokater har varit ombud i flera av de största konkurrensrättsliga processerna i Sverige och företräder regelmässigt klienter inför såväl svenska myndigheter som Europeiska kommissionen. Kastell anlitas även i komplexa EU-rättsliga ärenden där en djup förståelse av det EU-rättsliga regelsystemet är en förutsättning och har varit ombud i flera mål vid EU-domstolen.

 

Kastell kan bl.a. hjälpa till med:

EU-rätt
 • Rådgivning kring EU:s regelverk om t.ex. fri rörlighet för varor och tjänster
 • Klagomål till Kommissionen rörande överträdelser av EU-rätten, 
 • Påverkansarbete gentemot Kommissionen, svenska myndigheter och regeringen i frågor som rör EU-rätten
Transaktioner

Rådgivning genom hela transaktionsprocessen innefattande:

 • Riskanalys
 • Jurisdiktionsanalys
 • Due diligence
 • Granskning av transaktionsdokument
 • Kontakter med och anmälan till konkurrensmyndigheter
 • Analys av säkerhetsskyddslagen
 • Analys och anmälan av utländska direktinvesteringar (FDI)
Utredningar hos konkurrensmyndigheter
 • Rådgivning i samband med misstankar om överträdelser av konkurrensreglerna
 • Rådgivning och eventuellt klagomål till konkurrensmyndigheter vid misstanke om att annan aktör överträtt konkurrensreglerna
Gryningsräder
 • Stöd under och efter en faktisk gryningsräd
 • Riktlinjer och manualer för att bättre kunna hantera en gryningsräd 
 • ”Mock dawn raids” för att testa rutiner
Processer

Biträde vid alla typer av mål inom det konkurrensrättsliga området såsom mål om:

 • Konkurrensskadeavgift
 • Ålägganden
 • Förbud mot företagskoncentrationer
 • Skadestånd
 • Statligt stöd
Statligt stöd
 • Rådgivning vid utformning av stöd
 • Anmälan av stöd till Europeiska kommissionen
 • Biträde vid Europeiska kommissionen utredningar av statligt stöd
 • Klagomål till Europeiska kommissionen vid misstanke att en konkurrent får statligt stöd
Löpande rådgivning

Granskning av och förslag till affärsupplägg och avtal för att minimera den konkurrensrättsliga risken

Se även